ZÁKLADNÁ ŠKOLA MILOŠA JANOŠKU,

ULICA ČS. BRIGÁDY 4, 03101 L. MIKULÁŠ

"Koľko plodov vydá aj to najmenšie zrniečko, ak vieme ako ho obrábať" J. W. Goethe

DO VAŠEJ POZORNOSTI

Nové mesačné

poplatky za ŠKD

Smernica 1/2017 a 2/2017

Oznam RŠ ohľadom stravovania v ŠJ